Meteen naar de inhoud
Home » Blog alles over migraine » Migraine met neurologische uitval

Migraine met neurologische uitval

migraine met neurologische uitval

Migraine met neurologische uitval duiden lukt het beste door de symptomen of verschijnselen te koppelen aan de blauwdruk van de ziel met haar vijf bollen of wielen. Migraine aanval oorzaak is mijn kijk na 25 jaar helpen van migraine patiënten. Op migraine uitvalsverschijnselen gaan we dieper in. De migraine uitval is onderdeel van de migraine aanval symptomen. Er zijn veel migraine soorten. Er is een hogere sterftekans bij migraine met aura. Ook is er migraine met aura en de pil voor anticonceptie hetgeen dezelfde migraine behandeling vereist. Bij migraine symptomen ogen heb je last van oogmigraine. De klinische ziekteverschijnselen en nasleep bij migraine zonder hoofdpijn kunnen ook aanzienlijk zijn. Ook bij hemiplegische migraine en bij basilaris migraine.

Aan elke energiebol is een emotie gekoppeld en bovendien een zintuig en ook een helder zintuig. Dit geeft telkens andere klinische verschijnselen zoals fonofobie (geluid niet verdragen), fotofobie (licht niet verdragen), braken of misselijkheid. Ook wordt er wel gerefereerd naar onze vermogens : reukvermogen, smaakvermogen, gezichtsvermogen, tastvermogen en expressie vermogen. Van deze 5 vermogens vallen er dus 1 of meer uit bij een migraine aanval of zoals de vlekken in het gezichtsvermogen net voor de migraine aanval. Bij dit type migraine gaat het dan om gezichtsvelduitval.

de blauwdruk therapie migraine
de blauwdruk therapie migraine 5 wielen van onze ziel

Blauwdruk therapie voor migraine met neurologische uitval?

De blauwdruk geeft holografisch 8 werelden van onze persoonlijkheid weer. Stroomt de energie tot aan de buitenste laag dan kan je de vruchten plukken van eerdere inspanningen. Maar neurologisch uitval is het van belang de aandacht op de 5 energiebollen en zintuigen te houden. Zowel onze aura – waar het fysieke lichaam door omgeven wordt – als elke cel is ons lichaam kent deze 5 lagen structuur. Voor het begrijpen van migraine is die vijflagen structuur zeer belangrijk.

Is met de juiste migraine behandeling het ziektebeeld te genezen?

Het beweren dat migraine niet te genezen is, blijkt een achterhaald standpunt te zijn. Vanuit de reguliere zorg en de farmaceutische bedrijven welke pijnstillers verkopen is dit een verwerpelijke maar begrijpelijke en vastgeroeste beeldvorming. De commerciële belangen zijn groot. Zal trachten inhoudelijk antwoord te geven op wat er daadwerkelijk met jouw energie gebeurt tijdens een migraine aura. Hiertoe is enige mate van kennisoverdracht om de migraine uitvalverschijnselen te verklaren noodzakelijk. Mits je hierin geïnteresseerd bent. Direct een afspraak maken voor een behandeling in mijn praktijk is uiteraard ook een optie. Zie nummer onderaan deze pagina.

Mogelijk heb je recent te diagnose gekregen van je huisarts en zoek je naar een spirituele oplossing om de neurologische uitval een halt toe te roepen. Toch zie ik vaak bij migraine patiënten dat ze de aanvallen in stand willen houden, omdat er geen geloof en hoop meer is. Dit is betreurenswaardig en niet nodig. Het betekent wel dieper naar je hartzeer kijken of naar een oud ongeluk waarbij jouw hoofd en of nek een flinke klap heeft gekregen. Er is altijd een spirituele betekenis te duiden van een ziekte en dus ook van migraine.

Wat is de spirituele betekenis van migraine met neurologische uitval?

Alleen in het geval van de migraine oorzaak hartzeer is er een spirituele betekenis te duiden voor de uitvalverschijnselen. Bij de oorzaak hartzeer is er ook vaker sprake van het ziektebeeld in de familie. Je vindt jezelf niet aardig of mooi. Bij het niet aardig vinden van jezelf ga je continue klaar staan voor anderen om aardiger gevonden te worden. In het geval je jezelf lelijk vindt, heb je vaak een creatief beroep zodat je mooie dingen voor anderen maakt.

Migraine uitval en zintuigen duiden

De uitvalsverschijnselen bij migraine met neurologische uitval lijken heel divers. Toch zijn ze in te delen naar onze vijf zintuigelijke vermogens. De eerste donker rode bol is de aarde energiebol. Ons reukvermogen is hieraan gekoppeld. En de zingeving en de emotie trots.

De tweede gele energiebol is de water bol. Ons smaakvermogen is hieraan gekoppeld. Het onderhouden hier op aarde van relaties met derden met een diversiteit qua 12 sterrenbeelden staat hier centraal. Aan water hangt de emotie boosheid – je wens komt niet uit.

De oranje bol staat voor het vuur en ons gezichtsvermogen is hieraan gekoppeld. Emotioneel hebben we hier met ambitie en verlangende gehechtheid te maken. Van de migraine symptomen krijg je dan de vlekken of lichtflitsen ook wel migraine aura genoemd. Of pijn achter of in de ogen dan spreekt men van oogmigraine.

De vierde groene bol betreft het element lucht en ons tastvermogen is hieraan gekoppeld. De zenuwen is ons gehele lichaam welke ons pijnlichaam vormen is een andere duiding welke door migraine patiënten direct wordt begrepen. Ook voor migraine met neurologische verschijnselen is te duiden van waar de pijn vandaan komt. Vervolgens wordt migraine pijn zo heftig dat het zenuwstelsel voor uitval zorgt. Je krijgt dan 1 van de migraine symptomen waaronder duizeligheid. Qua emotie staat jaloezie hier centraal.

De laatste blauwe bol staat voor de ether of ruimte energie. Ons gehoor en spraakvermogen zijn hieraan gekoppeld, tezamen vormen ze ons expressie vermogen. De emotie onzekerheid is hier het meest nauw mee verbonden.

Behandelwijze van migraine met neurologische uitval

De 5 bollen structuur kent nagenoeg geen statische energie. In elke van de 5 bollen draaien Heilige Geometrie vormen door 1 of meer assen. Tijdens een migraine-aanval zijn meestal de lucht bol – welke de pijn veroorzaakt – en de vuur bol – welke voor de aura met lichtflitsen zorgt – totaal uit balans. Bij het behandelen van alle soorten hoofdpijnen – waaronder ook alle vormen van migraine – staat de kennis van deze vormen en de assen een cruciale rol.

De aanpak is kort samengevat als volgt:

  1. Het rechtzetten van 2 lichtlijnen in het hoofd waarvan er 1 uitmond op zowel het achterhoofd als het voorhoofd. 
  2. Het activeren van deze 2 lichtlijnen in het hoofd
  3. De intentie hanteren dat de lijnen in nieuwe configuratie blijven
  4. Hartzeer oplossen een traumatische ervaring uit het verre verleden. 

Kijk hiertoe in het onderbewuste als het ware onder water naar onderliggende migraine oorzaken. En ook voor migraine met neurologische uitval.

noodzaak spiritueel ontwaken
migraine oorzaken en noodzaak spiritueel ontwaken

De aanpak is gestoeld op de Heilige Geometrie van ondermeer de Hyperoctaëder hetgeen ons pijnlichaam symboliseert. Door het uitlijnen en heractiveren van lichtlijnen verdwijnt het gewaar worden van de chronische pijn. Onderstaand figuur geeft een 4 dimensionale weergave van deze geometrische vorm. Het representeert jouw pijnlichaam in je hoofd en bij je nek.

dubbele octahedron pijn lichaam
dubbele octahedron pijnlichaam migraine aura

Oud hartzeer of een fysiek ongeluk heeft gezorgd voor het imploderen van deze Heilige Geometrie vorm en zorgt dan ook voor jouw hoofdpijn. Het vergt diepe alchemistische kennis van wat er in ons hoofd allemaal omgaat. En daarnaast kennis er ervaring om het zielsverdriet of hartzeer met wortel en tak in ons hart te laten oplossen.

Aanbevelingen van migraine cliënten

Voor migraine met neurologische uitval staan hieronder een aantal aanbevelingen.

migraine met neurologische uitval
migraine met neurologische uitval

Deze therapeut voor uitvalsverschijnselen vind je in de regio Haarlem, maar is ook heel goed online in het Nederlands, Spaans en Engels. Dus door heel Nederland. Met remote healing bied ik de migraine behandeling aan voor traumaverwerking. In onderstaande figuur tref je de gelaagdheid hiervan aan.

Ten eerste adviseer ik voor migraine aanval met neurologische uitval het face2face intake gesprek in mijn praktijk ook als je ver weg woont. Na de intake kan de coaching en behandeling voor ook op afstand worden uitgevoerd. Woon je dichtbij of is afstand geen issue dan ben ik goed bereikbaar voor vervolgsessies in de volgende omliggende dorpen uit de omgeving. Heemstede, Bennebroek, Haarlem, Hoofddorp, Zwaanshoek, Vogelenzang, Overveen, Bentveld, Zandvoort, Vijfhuizen, Bloemendaal, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Hillegom, Lisse, Sassenheim, Aerdenhout, Driehuis, IJmuiden, Velserbroek, Velsen-Zuid en ook Amsterdam. Ik wil je graag zien voor de eerste ontmoeting en een migraine behandeling. Is migraine erfelijk? Verminderen van de migraine aanval duur en frequentie staat voorop. De intentie is het uitbannen van migraine met neurologische uitval!