Meteen naar de inhoud
Home » Blog alles over migraine » Migraine aanval duur en statistieken

Migraine aanval duur en statistieken

migraine hoofdpijn

Migraine aanval duur en aantallen

Migraine aanval duur, de frequentie en nasleep zijn zeer intens qua het doorstaan van de pijn. Bovendien is migraine hoofdpijn de meest voorkomende neurologische aandoening in de westerse wereld. Het komt meer voor dan diabetes, epilepsie en astma te samen. Het ziektebeeld behoort daarom tot de top 20 van meest invaliderende medische aandoeningen ter wereld. Migraine aanval symptomen en migraine soorten zijn divers. Heb een bijzondere kijk op de migraine aanval oorzaak na 25 jaar behandelen van cliënten. Deze ervaring was nodig om cliënten te helpen bij hun migraine aanval stoppen. Kijk sowieso naar het onderbewuste. Zie onderstaand diagram. De migraine aanval duur, frequentie en intensiteit kunnen vanuit onderbewuste worden aangestuurd.

migraine aanval oorzaak hartzeer lagen
migraine aanval oorzaak hartzeer lagen

Een migraine aanval duur is langer dan een gewone hoofdpijn. Een migraine aanval komt qua frequentie meestal ongeveer een tot vier keer per maand voor. De pijn is vaak kloppend en aan één of beide zijden van het hoofd. Na een behandeling op een spiritueel wetenschappelijke manier melden cliënten dat de migraine aanval frequentie, de duur en de intensiteit van de pijn afnemen. Heb je last van migraine aanvallen achter elkaar dan heb je waarschijnlijk CPH Hoofdpijn. Heb je ineens heel vaak migraine dan hoor ik vaak “Ja maar” hoe kan het dan dat als de oorzaak een oud trauma is ik er niet eerder last van heb gekregen? Voor hartzeer bestaat de tijd niet. je hartcentrum is continue in beweging gedurende jouw leven en keert zich binnenstebuiten.

migraine aanval oorzaak verstoring van energieveld
migraine aanval oorzaak verstoring energieveld

Jammer genoeg zijn veel werkgevers het niet eens met het idee dat “een beetje hoofdpijn” een persoon dagenlang volledig kan buitenspel zetten. De misvatting dat een migraine aanval qua duur gewoon slechte hoofdpijn is, is gebruikelijk in de samenleving.

migraine aanval
migraine aanval

Kinderen voelen zich vaak duizelig of ziek in hun maag. Tijdens de hoofdpijn zijn sommige kinderen gevoelig voor licht, geluid of geuren en willen ze slapen. Als ze wakker worden, voelen ze zich meestal beter. De migraine aanval duur bedraagt 30 minuten tot maximaal 6 uur, maar sommige kunnen wel tot 72 uur duren.

Migraine aanval duur en aantal in Nederland

Meer dan 10% van de Nederlandse bevolking heeft jaarlijks migraine aanvallen. Dit betreft ongeveer 1.700.000 Nederlanders.

De gemiddelde frequentie is twee aanvallen per maand.

Iedereen kan ooit in zijn leven wel een één of twee aanvallen krijgen. We spreken echter pas van migraine wanneer dergelijke aanvallen regelmatig voorkomen. De migraine aanval duur is weer een ander aspect.

Bijna 28 miljoen Amerikanen zijn migrainepatiënten. Ongeveer één op de twintig kinderen, of ongeveer 8 miljoen kinderen in de Verenigde Staten, heeft last van migraine aanvallen. Vóór de leeftijd van 10 jaar krijgt een gelijk aantal jongens en meisjes deze vorm van hoofdpijn. Maar na de leeftijd van 12, tijdens en na de puberteit, heeft een migraine aanval zeker ook qua duur drie keer zo vaak invloed op meisjes als jongens.

Achtentwintig miljoen Amerikanen leven met migraine hoofdpijn, maar toch begrijpen velen zelfs de meest fundamentele informatie niet. Van dat aantal hebben 4,5 miljoen patiënten meer dan één aanval per maand. Vijfentwintig procent van de vrouwen en acht procent van de mannen heeft in de VS last van migraine. Slechts ongeveer de helft is formeel gediagnosticeerd: de stoornis wordt vaak verkeerd gediagnosticeerd door zowel artsen als patiënten.

Aantallen in het Verenigd Koninkrijk

Migraine Aanval Duur Statistieken

Meer dan de helft (54%) van patiënten ervaart één of meerdere aanvallen per maand en 13% claimt één of meerdere migraine aanvallen per week (Steiner 2003)

Vrouwen hebben meer kans op een migraine aanval dan mannen – 18% van de vrouwen en 8% van de mannen hebben migraine aanvallen (Steiner 2003)

Voor meer dan 90% van alle patiënten heeft het slechts invloed op hun opleiding, carrière en sociale activiteiten.

Depressie, angst en slaapstoornissen komen vaak voor bij mensen met chronische migraine. (meer dan 15 dagen per maand een aanval)

Depressie komt drie keer vaker voor bij mensen met aanvallen of ernstige hoofdpijn dan bij gezonde personen (WHO, Fact sheet 277, maart 2004)

Iets meer dan een derde (34,3%) van de migrainepatiënten ondervindt moeilijkheden of discriminatie op het werk vanwege hun aandoening (The Migraine Trust, 2004). Minder dan 10% van de patiënten kunnen tijdens hun aanval normaal doorwerken. Dit komt doordat de migraine aanval duur te lang is om op het werk te blijven.

Zware aanvallen worden door de Wereldgezondheidsorganisatie geclassificeerd als een van de meest invaliderende ziekten, vergelijkbaar met dementie, quadriplegie en actieve psychose (Shapiro & Goadsby, Cephalalgia, september 2007)

Onder volwassenen van alle leeftijden is de ziekte 1 van de 20 belangrijkste oorzaken van invaliditeit, uitgedrukt als jarenlang leren leven met een handicap (The World Health Report 2001, WHO). De frequentie en migraine aanvallen hebben teveel impact op het leven van de patient. De migraine aanval duur is heftig.

Samengevat

Kijk naar de spirituele migraine aanval oorzaak Ongeveer 10% van de bevolking heeft last van aanvallen. Bijna 18% van de vrouwen en 8% van de mannen. Kom ook naar mijn praktijk of voor behandeling op afstand voor energetische therapie. Er is sowieso emotioneel leed en fysieke pijn los van de migraine aanval duur!